کتاب Thoughts and Notions 2nd سطح دوم سری Reading and Vocabulary Development می باشد که با ارائه متون های مختلف و جذاب سعی در آموزش سریع ریدینگ را دارد. کتاب اندیشه و تصورات می تواند دیدگاه شما را نسبت به هر موضوعی تغییر دهد و شما را به یادگیری و پیشروی درس به درس و یادگیری کلمات و عبارات مرتبط  در قالب ساختارهای جمله و پاراگراف نویسی راغب نماید، کتاب فوق سطح دوم مجموعه ۴ جلدی Reading and Vocabulary Development می باشد که با ساختاری منظم به آموزش تکنیک های مهارت ریدینگ می پردازد و دایره لغات شما را به صورت چشم گیری افزایش می دهد. در انتها لازم به ذکر است که این مجموعه در انتشارات Thomson Heinle چاپ و منتشر شده است، همچنین می توان به موضوعات این کتاب در موارد زیر اشاره کرد:

مباحث و مطالبی درباره اختراعات و مخترعان

مطالبی درباره چگونگی و چرایی علت ها براساس قانون علت و معلول

مطالبی درباره گیاهان و انواع گوناگون و جالب آن

مطالبی درباره علم موسیقی و تاثیر آنها

مطالبی درباره کار و اوقات فراغت